Förslag, klagomål och liknande

Fyll i formuläret för att skicka in ditt ärende till styrelsen. Notera att du måste ange kontaktuppgifter för att kunna få återkoppling från styrelsen. Ärendet kommer att hanteras så snart som möjligt, dock senast på nästkommande styrelsemöte.